Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (2024)

 • nieuwegein, utrecht
 • posted 2 days ago
 • closes 4 july 2025

job details

summary

 • nieuwegein, utrecht
 • €18 per month
 • permanent
 • job category

job details

 • 40% toeslag en reiskostenvergoeding
 • Ochtend, avond- of nachtdienst in de zomervakantie
 • Het bekendste postbedrijf van Nederland
 • Goed bereikbaar met eigen vervoer
 • Gezellige collega's en goede werksfeer

wie ben jij

Als vakantiekracht bij PostNL in Nieuwegein zorg jij ervoor dat de post juist gesorteerd wordt. Jij bent nauwkeurig en hebt een verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar in de ochtend, avond of nacht.

 • Je bent 2-5 dagen per week beschikbaar;
 • Je kan werken in de ochtend, avond of nacht;
 • Je bent minimaal 3 weken beschikbaar;
 • Je beschikt over eigen vervoer (auto of fiets);
 • Je bent minimaal 17 jaar. Voor nachtdiensten minimaal 18 jaar.

wat ga je doen

Als postsorteerder bij PostNL in Nieuwegein zorg jij dat de post op het juiste adres aankomt. Je sorteert de post machinaal in verschillende bakken per postcode, wijk of stad. Is er post die niet door de machine kan? Dan sorteer jij deze met de hand. Dankzij jou blijft de machine draaien en ben jij onmisbaar in het proces van postbezorging.

 • Draaiende blijven houden van de machine die post sorteert;
 • Handmatig verwerken van de post bij problemen;
 • Het aanvullen van de poststukken;
 • Het afvoeren van de post;
 • Samen schoonhouden van de werkplek.

waar ga je werken

PostNL bezorgt al 220 jaar speciale momenten. Iedere dag zorgen zij ervoor dat iedereen zijn of haar post ontvangt. Samen met 38.000 collega’s maak jij het verzenden en krijgen van post heel simpel. Als postsorteerder ga je werken in het magazijn in Nieuwegein. Wanneer je begint met werken nemen wij jou vanzelfsprekend op in onze pensioenregeling.

 • Het adres is Grote Wade 80, 3439 NT Nieuwegein;
 • Je ontvangt 40% toeslag in de nacht;
 • Er is reiskostenvergoeding.

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature als vakantiekracht bij PostNL in Nieuwegein? Solliciteer dan snel!

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Als postsorteerder bij PostNL in Nieuwegein zorg jij dat de post op het juiste adres aankomt. Je sorteert de post machinaal in verschillende bakken per postcode, wijk of stad. Is er post die niet door de machine kan? Dan sorteer jij deze met de hand. Dankzij jou blijft de machine draaien en ben jij onmisbaar in het proces van postbezorging.

 • Draaiende blijven houden van de machine die post sorteert;
 • Handmatig verwerken van de post bij problemen;
 • Het aanvullen van de poststukken;
 • Het afvoeren van de post;
 • Samen schoonhouden van de werkplek.

waar ga je werken

PostNL bezorgt al 220 jaar speciale momenten. Iedere dag zorgen zij ervoor dat iedereen zijn of haar post ontvangt. Samen met 38.000 collega’s maak jij het verzenden en krijgen van post heel simpel. Als postsorteerder ga je werken in het magazijn in Nieuwegein. Wanneer je begint met werken nemen wij jou vanzelfsprekend op in onze pensioenregeling.

 • Het adres is Grote Wade 80, 3439 NT Nieuwegein;
 • Je ontvangt 40% toeslag in de nacht;
 • Er is reiskostenvergoeding.

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature als vakantiekracht bij PostNL in Nieuwegein? Solliciteer dan snel!

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

 • experience

  Vakantiekracht

 • qualifications

  Basisonderwijs

the application process.

See what comes ahead in the application process. Find out how we help you land that job.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (1)

  1 of 8

  apply with randstad.

  Applying with us is easy. We will review your application and see if you are a good fit for the job and the company.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (2)

  2 of 8

  we'll give you a call.

  Our consultant will call you at a suitable time to discuss your application and further career aspirations.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (3)

  3 of 8

  getting you registered.

  If you’ve never worked with us before, we’ll need some basic additional pieces of information to confirm your eligibility for work.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (4)

  4 of 8

  compliance check.

  Next, we just need to verify a few things - we’ll make the relevant compliance checks and keep you posted.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (5)

  5 of 8

  reference and background check.

  As part of the process in ensuring you’re perfect for the role, we’ll make contact with any relevant references you’ve provided.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (6)

  6 of 8

  the perfect job for you.

  Our expert team will either arrange an interview for the role you’ve applied for, or if they believe there’s a better opportunity, they’ll suggest alternative options too.

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (7)

  7 of 8

  the interview.

  We’ll ensure that you’re fully prepared ahead of your interview and know exactly what to expect - good luck!

 • Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (8)

  8 of 8

  start your new job.

  Congratulations, you’re ready to begin your new job. The team will ensure that you’re fully prepared for your first day.

Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (9)

let similar jobs come to you

We will keep you updated when we have similar job postings.

Thank you for subscribing to your personalised job alerts.

Job opening - Vakantiekracht in Nieuwegein | Randstad (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6130

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.